SKEL Vuosikokous 2019

Tervetuloa SKELin vuoden 2019 vuosikokoukseen. Vuosikokous pidetään Kultainen Pilli tapahtuman yhteydessä perjantaina 24.5.2019 kello 20:15 Sokos Hotel Alexandrassa, Jyväskylässä.

SKELin vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen toimihenkilöt
2. Todetaan kokouksen laillisuus
3. Todetaan kokousedustajat ja tarkastetaan valtakirjat
4. Esitetään Liiton tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta sekä kuullaan tilintarkastajan (tilintarkastajien) lausunto
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma alkaneelle toimintakaudelle
7. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus alkaneelle toimintakaudelle
8. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio alkaneelle toimintakaudelle
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja alkaneelle kaksivuotiskaudelle, mikäli hän on erovuorossa
10. Valitaan hallituksen jäsenet
11. Valitaan yksi (1) tai kaksi (2) tilintarkastajaa sekä heille yksi (1) tai kaksi (2) varamiestä alkaneelle toimintakaudelle
12. Päätetään Liiton kokouskutsujen ja muiden tiedotteiden julkaisemisesta
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli Liiton jäsen haluaa saada jonkin asian Liiton vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kannattavalla ja kunniajäsenellä on Liiton kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta